Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska
20.04.2017

Wybór projektów do dofinansowania w naborze 55/K/1.4/2012 "Parki i inkubatory"

18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania "Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie" w Priorytecie I "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw" („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (nabór 55/K/1.4/2012 "Parki i inkubatory"). Do listy projektów wybranych do dofinansowania został dołączony projekt po procedurze odwoławczej i sądowej z adnotacją o braku środków na ten cel ze względu na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na działanie 1.4.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w naborze 55/K/1.4/2012

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3668/V/17

uzasadnienie do uchwały w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 1.4


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć