Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych do komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Uprzejmie Informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło kolejną turę konsultacji zewnętrznych projektu Wytycznych do komitetów monitorujących na lata 2014-2020. Klikając poniżej na stronę internetową ministerstwa można znaleźć formularz zgłaszania uwag oraz projekt wytycznych.

Kliknij tutaj


Komitet Monitorujący RPO WD

Komitet Monitorujący RPO WD działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej. Udziela onrekomendacji wzakresie wszelkich dostosowań izmian w kierunkach i sposobach wdrażania funduszy strukturalnych, zarówno odnoszących się do postępu merytorycznego i finansowego programu, jak i zarządzania środkami strukturalnymi.

Skład osobowy KM RPO WD, Regulamin prac KM RPOWD oraz protokoły zposiedzeń podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej IZRPOWD.

Harmonogram prac Komitetu Monitorującego 2013
Pobierz dokument


Deklaracja uczestnictwa w posiedzeniu KM RPO WD
Pobierz dokument

Upoważnienie
Pobierz dokument

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć