Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Wytyczne IZ RPO WD - Kwalifikowalność wydatków w projektach

Pismo IZ RPO WD dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WD

Pobierz dokument

2013-05-24


Wyjaśnienie dla beneficjentów priorytetu Turystyka i kultura" w działaniu 6.4 w sprawie możliwości uznania za kwalifikowalne wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników beneficjenta w projektach związanych z digitalizacją zasobów

Pobierz dokument

2010-01-07


Pismo IZ RPO WD - kwalifikowanie kosztów związanych z budową i modernizacją tras pieszych, rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ramach Priorytetu 6 "Turystyka i kultura"

Pobierz dokument

2009-05-13


Pismo IZ RPO WD - kwalifikowanie kosztów związanych z konserwacją i restauracją zabytkowych obiektów ruchomych w ramach Priorytetu 6 "Turystyka i kultura"

Pobierz dokument

2009-04-06


Pismo IZ RPO WD - kwalifikowanie do dofinansowania obiektów dziedzictwa historycznego w ramach Priorytetu 6 "Turystyka i kultura"

Pobierz dokument

2009-04-02


Pismo IZ RPO WD - realizacja przedsięwzięć związanych z drogową infrastrukturą towarzyszącą w ramach Priorytetu 6 "Turystyka i kultura"

Pobierz dokument

2009-04-01


Pismo IZ RPO WD – kwalifikowalność niektórych wydatków a kategorie wydatków w projekcie

Pobierz dokument

2008-11-19


Metodologia obliczania maksymalnej wysokości wydatku kwalifikowalnego nabycia gruntu w ramach RPO WD 2007-2013

Pobierz dokument

2008-08-13


Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach, które są udzielane przez potencjalnych beneficjentów w kontekście stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz dokument

2008-03-31

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć