Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Zadania i skład osobowy KM RPO WD

Skład osobowy KM RPO WD

Uchwała Nr 3490 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji składu KM RPO WD 2007-2013

Pobierz dokument

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 244/V/15 z dnia4 marca2015 r.

Pobierz dokument

Uzasadnienie do uchwały nr 244/V/15 z dnia 4 marca 2015.

Pobierz dokument

Zadania KM RPO WD

Zmiana Uchwały w sprawie powołania i określenia zadań – Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3724/III/09 z dnia 15 grudnia 2009 r.
Pobierz dokument

Powołanie i określenie zadań – Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 729/III/07 z dnia 12 września 2007 r.
Pobierz dokument

Archiwum - Zadania i skład osobowy

Archiwum >>>

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć