Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

13.08.2014

Wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru nr 71/K/4.6/2014

12 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6126/IV/14 w sprawie wyboru projektów, w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 4.6 „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”, w Priorytecie IV

Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) - (nabór 71/K/4.6/2014).

Lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych

Uchwała

Wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru nr 64/K/9.1/2013 (przesunięte z listy projektów rezerwowych na listę projektów wybranych do dofinansowania)

16 września br. uchwałą nr 6238/IV/14 ZWD w działaniu 9.1 w Priorytecie 9 został wybrany do dofinansowania projekt z naboru 64/K/9.1/2013 (przesunięty z listy projektów rezerwowych na listę projektów wybranych do...

17.09.2014

Wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru nr 24/S/5.4/2014 (Uzupełnienie)

19 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 6146/IV/14 w sprawie zmiany Uchwały nr 6063/IV/14 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyboru projektów w trybie systemowym do dofinansowania w ramach...

20.08.2014

Wyniki oceny merytorycznej w ramach naboru 71/K/4.6/2014

Zakończono ocenę merytoryczną w ramach naboru nr 71/K/4.6/2014 w ramach Priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działania 4.6 „Wsparcie...

30.07.2014

Wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru nr 69/K/2.2/2013 "EDM"

29 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 6062/IV/14 w sprawie zmiany uchwały nr 5241/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru projektów w trybie...

30.07.2014

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć