Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

13.08.2014

Wybór projektów do dofinansowania w ramach naboru nr 71/K/4.6/2014

12 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6126/IV/14 w sprawie wyboru projektów, w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 4.6 „Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”, w Priorytecie IV

Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) - (nabór 71/K/4.6/2014).

Lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych

Uchwała

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Dolnośląskiegopełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do...

24.08.2015

Wyniki oceny merytorycznej naboru numer 75/K/3.2/2015

Wyniki oceny merytorycznej naboru numer 75/K/3.2/2015 w ramach Priorytetu 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie 3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa”, Regionalnego Programu...

05.08.2015

Wyniki oceny merytorycznej naboru numer 76/K/3.2/2015

Wyniki oceny merytorycznej naboru numer 76/K/3.2/2015 w ramach Priorytetu 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie 3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa”, Regionalnego Programu...

05.08.2015

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 74/K/3.1/2015

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 74/K/3.1/2015 w trybie konkursowym, Priorytet 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działanie 3.1 „Infrastruktura...

05.08.2015
Wyświetla nowości od 1 do 4
<< Pierwsza < Poprzednia 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 Następna > Ostatnia >>

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć