Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

02.04.2015

Ramowy Plan Realizacji RPO WD na lata 2007-2013 na rok 2015

W dniu 1 kwietnia 2015 r. uchwałą nr 391/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjęto aktualizację Ramowego Planu Realizacji RPO WD na lata 2007-2013 na rok 2015.

Ramowy Plan Realizacji RPO WD

Ramowy Plan Realizacji RPO WD na lata 2007-2013 na rok 2015

W dniu 4 lutego 2015 r. uchwałą nr 97/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjęto Ramowy Plan Realizacji RPO WD na lata 2007-2013 na rok 2015.

Ramowy Plan Realizacji RPO WD

Uchwała 97/V/15

Ramowy Plan Realizacji RPO WD 2007-2013

Przedstawiamy Państwu nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć