Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Laury dla najlepszego beneficjenta

Po raz trzeci już zapraszamy lokalne samorządy, instytucje, uczelnie wyższe, placówki opieki medycznej i przedsiębiorców, którzy są beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, do wzięcia...

17.05.2013

Wspólne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO i Podkomitetu Monitorującego POKL

Dziś po raz pierwszy na wspólnym posiedzeniu spotkali się członkowie obu Komitetów, które monitorują, a tym samym pomagają we właściwy sposób realizować wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego oraz komponentu...

16.05.2013

Apel o szybkie i sprawne rozliczanie Wniosków o płatność

W związku ze zbliżającym się zakończeniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-13, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, będącego Instytucją Zarządzającą RPO WD,...

13.05.2013

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć