Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Wzór porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych

I. Wzory porozumień dla państwowych jednostek budżetowych dla preselekcji i naborów ogłoszonych przez IZ RPO WD do dnia 19 września 2011 r.:

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - bez pomocy publicznej i de minimis (13 listopada2012 r.):
Pobierz plik

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - z pomocą de minimis (13listopada2012 r.):
Pobierz plik

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną bez działania 1.4 (13 listopada2012 r.):
Pobierz plik

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną dla działania 1.4 (13 listopada2012 r.):
Pobierz plik

II. Wzory porozumień dla państwowych jednostek budżetowych dla preselekcji i naborów ogłoszonych przez IZ RPO WD od dnia 20 września 2011 r.:

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - bez pomocy publicznej i de minimis (13 listopada2012 r.):
Pobierz plik

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - z pomocą de minimis
(13 listopada2012 r.):
Pobierz plik

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną bez działania 1.4 (13 listopada2012 r.):
Pobierz plik

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - z pomocą publiczną dla działania 1.4 (13 listopada2012 r.):
Pobierz plik


Uchwała ZWD nr 677/IV/11 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany wzoru porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych
Pobierz plik

Uchwała ZWD nr 1039/IV/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3836/III/10 ZWD z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych
Pobierz plik

Uchwała ZWD nr 1227/IV/11 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmiany wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 1556/IV/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 – obowiązuje od 01.01.2012 r.
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 1611/IV/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 2235/IV/12 z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 dla państwowych jednostek budżetowych
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 2786/IV/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 dla państwowych jednostek budżetowych
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 2874/IV/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmiany wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 dla państwowych jednostek budżetowych
Pobierz dokument

Uchwała ZWD nr 3135/IV/12 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 dla państwowych jednostek budżetowych
Pobierz dokument

Wzory załączników do porozumienia

Harmonogram realizacji zamówień - RPO WD
Pobierz dokument

Harmonogram rzeczowo-finansowy - RPO WD
Pobierz dokument

Harmonogram wydatków niekwalifikowalnych - RPO WD
Pobierz dokument

Montaż finansowy projektu - RPO WD
Pobierz dokument

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - RPO WD
Pobierz dokument

Oświadczenie o zmianach niektórych danych i informacji dotyczących beneficjenta
Pobierz dokument

Prognoza wydatków - RPO WD
Pobierz dokument

Wskaźniki monitoringowe - RPO WD
Pobierz dokument

Dodatkowe załączniki do umowy:

Oświadczenia o niekaralności (dotyczy projektów składanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych):

  • Oświadczenie o niekaralności (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną)
    Pobierz dokument
  • Oświadczenie o niekaralności (Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).
    Pobierz dokument

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)
Pobierz dokument

Archiwum

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć