Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

22.03.2017

XXXIII - ostanie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2007-2013

20 marca odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2007-2013, podczas którego Członkowie KM zatwierdzili Sprawozdanie końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013". Obradom przewodniczył Marszałek Cezary Przybylski, a w posiedzeniu wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej - Ioannis Kroustalis oraz Julia Majewska. Ostatnie spotkanie było też okazją do tego, by podziękować Członkom, stałym Zastępcom oraz Obserwatorom za rzetelność i zaangażowanie w prace Komitetu w ostatnich latach.

Komitet Monitorujący został powołany 12 września 2007 r. Pierwsze posiedzenie odbyło się 4 października 2007 r. Pierwotny skład stanowiło 46 osób. Łącznie odbyły się 33 posiedzenia, 25 razy przeprowadzono procedurę w trybie obiegowym i podjęto 113 uchwał.

Prezentacja KM - sprawozdanie końcowe

02.06.2016

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2007-2013 w trybie obiegowym

31 maja 2016 r. zakończył się tryb obiegowy uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2015 r. w zakresie instrumentów inżynierii finansowej z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Inicjatywa JEREMIE).

Uchwała została przyjęta - w wyznaczonym terminie żaden z członków Komitetu nie zgłosił do Sekretariatu KM RPO WD pisemnego sprzeciwu wobec uchwały lub zastosowanego trybu.

Uchwała nr 111/16

Sprawozdanie JEREMIE 2007-2013

01.04.2016

Tryb obiegowy Komitetu Monitorującego

17 marca 2016 r. zakończył się tryb obiegowy uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego za II półrocze 2015 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wynikiem głosowania jest uchwała KM RPO WD 2007-2013, podjęta w dniu 17 marca br.

Pobierz załączniki:

Uchwała nr 110/16 KM RPO WD

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WD za II półrocze 2015 r.

30.06.2015

XXXII posiedzenie Komitetu Monitorującego

29 czerwca odbyło się XXXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2007-2013. Głównym tematem posiedzenia było omówienie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO WD 2007-2013 za rok 2014. Ponadto zostały zaprezentowane najistotniejsze kwestie dotyczące rozpoczęcia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020. Materiały z posiedzenia:

Uchwała Nr 106/15
Załącznik protokół
Uchwała Nr 107/15
Plik ze sprawozdaniem
Prezentacja sprawozdanie
Prezentacja RPO WD 2014-2020

Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD

Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia są jawne, a protokoły z posiedzeń podawane do publicznej wiadomości.


Poniżej prezentujemy informacje dotyczące posiedzeń KM RPO WD

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć