ODWIEDZANA OBECNIE STRONA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013 PRZESTAŁA BYĆ AKTUALIZOWANA OD 1 STYCZNIA 2013 r.

Zapraszamy na NOWĄ STRONĘ: www.rpo.dolnyslask.pl

Informacja dla użytkowników serwisu

03.01.2013

Szanowni Państwo Informujemy, że z dniem 02.01.2013 r. uruchomiony został nowy serwis internetowy RPO WD. Niektóre informacje (linki do starszych wiadomości - przed 01.01.2013 r.) będą funkcjonować na starej stronie...

Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr 61/K/4.7/2012

02.01.2013

Informujemy, że termin składania wniosków w naborze nr 61/K/4.7/2012 do działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” został przedłużony do 14 stycznia 2013 r.

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr 20/S/5.4/2012

28.12.2012

Zakończyła się ocena formalna 12 projektów złożonych w ramach naboru nr 20/S/5.4/2012 do działania 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej” RPO WD. Kluczowe kryteria oceny formalnej spełniło 11 projektów. Jeden projekt...

Szczęśliwego Nowego Roku 2013!

24.12.2012

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych dobrych wiadomości w Nowym Roku życzy Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

Wyniki oceny merytorycznej projektów w ramach naboru nr 19/S/4.3/2012

21.12.2012

Wszystkie projekty, które w ramach naboru nr 19/S/4.3/2012 do działania 4.3 "Poprawa jakości powietrza” trafiły do oceny merytorycznej, zostały ocenione pozytywnie.

Nowy Ramowy Plan Realizacji RPO WD na lata 2013-2015

19.12.2012

W przyszłym roku odbędzie się pięć naborów wniosków o dofinansowanie. Nowością jest kolejny konkurs do działania 1.4 "Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczośćw regionie", który zaplanowano na luty 2013...

Uwaga: zmiana Uszczegółowienia RPO WD

19.12.2012

Zarząd województwa zatwierdził 18 grudnia zmiany w zapisach "Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013".

Newsletter