Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Audyt Projektów

Wytyczne IZ RPO WD - Audyt projektów

Wytyczne - wersja z 7 sierpnia 2012 r. (NOWE)

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Pobierz dokument

Oświadczenie nr 1
Pobierz plik

Oświadczenie nr 2
Pobierz plik

Uchwała ZWD nr 2705/IV/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Pobierz dokument

Przedmiotowa zmiana do „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” (zatwierdzona uchwałą Zarząd Województwa Dolnośląskiego nr 2705/IV/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.), ma zastosowanie do Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy złożą wnioski o dofinansowanie projektów w ramach naborów ogłoszonych po dniu wejścia w życie ww. uchwały nr 2705/IV/12).

W przypadku Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach naborów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2705/IV/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r., stosuje się Wytyczne w brzmieniu nadanym uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4197/III/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r. (w przypadku naborów ogłoszonych od dnia 13.04.2010 r. do dnia 12.09.2011 r.) lub uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1200/IV/11 z dnia 13 września 2011 r. (w przypadku naborów ogłoszonych od dnia 13.09.2011 r. do dnia 6.08.2012 r.).

Wytyczne - wersja z 13 września 2011 r.

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Pobierz dokument

Oświadczenie nr 1
Pobierz plik

Oświadczenie nr 2
Pobierz plik

Oświadczenie nr 3
Pobierz plik

Uchwała ZWDnr 1200/IV/11z dnia 13 września 2011 r.
Pobierz dokument

Zmiana do „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” zatwierdzona uchwałą Zarząd Województwa Dolnośląskiego nr1200/IV/11 w dniu 13 września 2011 r., ma zastosowanie do Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy złożą wnioski o dofinansowanie projektów w ramach naborów ogłoszonych po dniu 13 września 2011 r. (tj. po dniu wejścia wżycie uchwały ZWD nr 1200/IV/11).

W przypadku Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy złożyli wnioski odofinansowanie w ramach naborów ogłoszonych przed dniem 13 września 2011r., stosuje się Wytyczne w brzmieniu nadanym uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4197/III/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r.

Wytyczne - wersja z 13 kwietnia 2010 r.

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Pobierz dokument

Oświadczenie nr 1
Pobierz dokument

Oświadczenie nr 2
Pobierz dokument

Oświadczenie nr 3
Pobierz dokument

Uchwała nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r.
Pobierz dokument

Dopostępowań dotyczących przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach RPO WD wszczętych i nie zakończonych przez Beneficjentów przed dniem 13 kwietnia 2010 r. stosuje się Wytyczne IZ RPO WD w wersji dotychczasowej.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć