Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Generator wniosków o płatność

>>> GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ <<<

Instrukcja - Generator wniosków o płatność

Nowy załącznik we wnioskach o płatność końcową

Informujemy, że 14. stycznia 2013 r. w Generatorze Wniosków o Płatność dostępnym pod adresem https://generator.rpo.dolnyslask.pl została uruchomiona zakładka umożliwiająca wypełnienie załącznika do wniosku o płatność końcową pn. Ankieta dotycząca zatrudnienia pracowników. Wypełnienie niniejszego załącznika jest niezbędne do zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Nowy załącznik daje możliwość pokazania nowoutworzonych miejsc pracy, innych (ze względu na ograniczenie) niż te zawarte we wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że możecie Państwo wskazać umowy cywilnoprawne (m.in. kontrakty lekarskie, czy menadżerskie) i inne formy zatrudnienia, a także miejsca pracy utworzone w ramach instrumentów inżynierii finansowej oraz przygotowanych terenów inwestycyjnych.

Dane te będą przekazane do Komisji Europejskiej i będą świadczyć o efektywności Funduszu na Dolnym Śląsku.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć