Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Lista wskaźników monitoringowych

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”, zatwierdzona dnia 26 kwietnia 2012 r. przez Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego na podstawie pkt. 32 załącznika do Uchwały Nr 1177/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2279/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie „upoważnienia Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zatwierdzania, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” ze zm.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (26.04.2012 r.)
Pobierz dokument

UWAGA!!! Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 10.1) (19.02.2014 r.)
Pobierz dokument

UWAGA!!! Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 5.2) (19.09.2012 r.)
Pobierz dokument

UWAGA!!! Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 1.4) (13.08.2012 r.)
Pobierz dokument

UWAGA!!! Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 3.3) (9.08.2012 r.)
Pobierz dokument

UWAGA!!! Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 4.3) (6.08.2012 r.)
Pobierz dokument

Dokumenty archiwalne

Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 5.2) (27.03.2012)

Pobierz dokument

Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 4.7) (16.03.2012)
Pobierz dokument

UWAGA!!! Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 1.2) (listopad 2011)
Pobierz dokument

Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 1.2) (28 lipca 2011 r.)

Pobierz dokument

Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 5.3) (5.07.2011 r.)
Pobierz dokument

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (21.12.2010 r.)
Pobierz dokument

Wyjaśnienia w sprawie interpretacji wskaźnika rezultatu dotyczącego nowo utworzonych miejsc pracy (28.10.2009 r.)
Pobierz dokument

Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 8.1)(31 sierpnia 2010 r.)
Pobierz dokument

Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 2.1) (31 sierpnia 2010 r.)
Pobierz dokument

Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(DZIAŁANIE 5.2)(28 maja 2010 r.)
Pobierz dokument

Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(DZIAŁANIE 3.1)(28 maja 2010 r.)
Pobierz dokument

Errata do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (DZIAŁANIE 1.4)(25 marca 2010 r. )
Pobierz dokument


Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (21.12.2010 r.)
Pobierz dokument

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" zatwierdzona dnia 7 sierpnia 2009 r. przez Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, na podstawie pkt. 32 załącznika do Uchwały nr 2279/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie "upoważnienia Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zatwierdzania, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" ze zm.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (07.08.2009 r.)
Pobierz dokument

Lista wskaźników RPO WD (z wyłączeniem działań 1.1 i 1.2) - wersja nr 1 (projekt) - stan na dzień 26.02.2009 r.
Pobierz dokument

Lista wskaźników RPO WD (z wyłączeniem działań 1.1 i 1.2) – wersja nr 1 (projekt) - stan na dzień 28.08.2008 r.
Pobierz dokument

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć