Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze 2014-2020

18.06.2015

Promocja i oznakowanie projektów w perspektywie 2014-2020 – wizualizacja – logotypy

Zasady uproszczonej wizualizacji obowiązującej dla RPO WD 2014-2020:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020:

- logotyp Funduszy Europejskich z napisem Program Regionalny

- Unii Europejskiej z napisem zależnym od tego, z jakiego funduszu korzysta beneficjent – albo EFS, albo EFRR, lub – EFSiI (jeżeli korzysta z więcej, niż jednego funduszu)

- logo województwa, czyli herb (Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) zamieszczony na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1291

Wszystkie logotypy muszą być tej samej wielkości!


Zestawienia logotypów obowiązujących dla RPO WD 2014-2020:

EFRR czarno-biały pdf
EFRR czarno-biały jpg
EFRR czarno-biały png


EFRR kolor pdf
EFRR kolor jpg
EFRR kolor png


EFS czarno-biały pdf
EFS czarno-biały jpg
EFS czarno-biały png


EFS kolor pdf
EFS kolor jpg
EFS kolor png


EFSI czarno-biały pdf
EFSI czarno-biały jpg


EFSI kolor pdf
EFSI kolor jpg

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć