Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Rozliczanie projektów

24.07.2015

Komunikat IZ RPO WD w sprawie harmonogramów płatności

Szanowni Beneficjenci,

IZ RPO WD przypomina, że przekazywane do instytucji harmonogramy płatności powinny być przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą Beneficjenta dotyczącą wszystkich przyszłych zobowiązań związanych z realizowanym projektem. W szczególności płatności zaliczkowe dla projektu powinny być określane przez Beneficjenta w takiej wysokości, aby nie skutkowało to koniecznością zwrotu środków ze względu na ich niewydatkowanie i nierozliczenie w terminie wiążącym Beneficjenta zgodnie z zapisami umowy/uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu.

JAK ZŁOŻYĆ POPRAWNY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - praktyczny poradnik dla beneficjenta RPO WD

Zapraszamy do zapoznania się z praktycznym poradnikiem nt. rozliczania realizowanych projektów z RPO WD:

Przewodnik - jak rozliczać projekty z RPO WD

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów realizowanych w ramach Programu

wytyczneprogramoweInstytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów realizowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć