Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

07.07.2014

Przewodnik po kryteriach wyboru operacji finansowanych

Przewodnik po Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 (zmiana z dnia 4 lipca 2014 r.):

Pobierz dokument

Wersja "śledź zmiany":

Pobierz dokument

01.07.2014

Kryteria wyboru operacji finansowanych

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 (zmiana z 27 czerwca 2014 r.)

pobierz dokument


Uchwała nr 100/14 KM RPO WD w sprawie zatwierdzenia zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 z 27 czerwca 2014 r.

pobierz dokument

Kryteria wyboru operacji finansowanych

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013(zmiana z 12 marca 2014 r.)

pobierz dokument

Uchwała nr 96/14 KM RPO WD w sprawie zatwierdzenia zmian w Kryteriach wyboruoperacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 z 12 marca 2014 r.

pobierz dokument

Kryteria wyboru operacji finansowanych

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013

(zmiana z 24 czerwca 2013 r.)

pobierz dokument

Uchwała nr 87/13 KM RPO WD w sprawie zatwierdzenia zmian w Kryteriach wyboruoperacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

pobierz dokument

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć