Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Rozliczanie projektów

Wniosek o płatność

W dniu 30 listopada 2012 r. zostały zatwierdzone w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zmiany do „Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność składanego w ramach Priorytetów 1 - 9 RPO WD (z wyłączeniem Działania 1.1,1.2, 1.3, 5.1 i 5.3)”. Zmiany, które obowiązywać będą od 1 grudnia 2012 r.,dotyczą m.in. sposobu wypełniania poz. 11, 12 i 18 wniosku o płatność. Zachęcamy wszystkich Beneficjentów do zapoznania się z dokumentami i jednocześnie przypominamy, iż od dnia 1 października 2011 r. wniosek o płatność należy wypełniać za pomocą Generatora Wniosków o Płatność.

Generator Wniosków o Płatność - aplikacja

Wniosek o płatność – wzór (28 maja 2012 r.):
Pobierz dokument

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność (30 listopada2012 r.):
Pobierz dokument
Pobierz dokument (wersja "zaznacz zmiany")

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność składanego w ramach działania 1.3 Priorytetu 1 RPO WD(15 lutego 2016 r.)

Pobierz dokument

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność przez państowową jednostkę budżetową realizującą projekt partnerski(13 marca 2012):
Pobierz dokument
Pobierz dokument(wersja "zaznacz zmiany")

Lista sprawdzająca do wniosku Beneficjenta o płatność składanego w ramach Priorytetów 1-9 RPO WD (zwyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 1.3, 5.1 i 5.3 oraz wniosku pełniącegowyłącznie funkcję sprawozdawczą)
Pobierz dokument


Dokumenty archiwalne

Komunikat dotyczący przekazywania informacji o dokonanym zwrocie środków

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało krótki poradnik dla Beneficjentów, dotyczący treści, które każdorazowo powinny się znaleźć w przedmiotowej informacji
o zwrocie środków.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym niżej pliku.

Pobierz plik

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć