Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Zamówienia publiczne

Wytyczne IZ RPO WD - Kontrola projektów

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach RPO WD 2007-2013 (Uchwała ZWD nr 6339/IV/14 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6007/IV/14 ZWD z dnia 9 lipca 2014 r.)

Pobierz dokument

Metodologia ustalania wysokości kwot podlegających odzyskiwaniu od beneficjenta lub pomniejszających kwotę wydatków kwalifikowanych w ramach wniosku o płatność.

Jednolita metodologia ustalania wysokości kwot podlegających odzyskiwaniu od beneficjenta lub pomniejszających kwotę wydatków kwalifikowanych w ramach wniosku o płatność

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach RPO WD 2007-2013 (Uchwała ZWD nr 6007/IV/14 z dnia 9 lipca 2014 r.)

Pobierz dokument

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach RPO WD 2007-2013 (Uchwała ZWD nr 5003/IV/13 z dnia 26listopada2013 r.)

Pobierz dokument

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach RPO WD 2007-2013 (Uchwała ZWD nr 3332/IV/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 640/IV/11 ZWD z dnia 17 maja 2011 r.)

Pobierz dokument

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach RPO WD 2007-2013 (Uchwała ZWD nr 2847/IV/12 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 640/IV/11 ZWD z dnia 17 maja 2011 r.)

Pobierz dokument

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach RPO WD 2007-2013 (Uchwała ZWD nr 1948/IV/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 640/IV/11 ZWD z dnia 17 maja 2011 r.)

Pobierz dokument

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE wramach RPO WD 2007-2013 (Uchwała ZWD nr 1068/IV/11 z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 640/IV/11 ZWD z dnia 17 maja 2011 r.)

Pobierz dokument

2011-08-19

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE wramach RPO WD 2007-2013 (Uchwała ZWD nr 740/IV/2011 z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 640/IV/11 ZWD z dnia 17 maja 2011 r.)

Pobierz dokument

2011-06-07

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE wramach RPO WD 2007-2013 wraz ztabelą Wymierzanie korekt (Uchwała ZWD nr640/IV/11 z dnia 17 maja 2011 r.)

Pobierz dokument

2011-05-17

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Pobierz dokument

2011-03-11Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Pobierz dokument

2010-07-06
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Pobierz dokument

2010-04-06


Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Pobierz dokument

Uchwała nr 1661/III/08
Pobierz dokument

2008-06-24


Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

Pobierz dokument

2008-07-30Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć