Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Komisja Oceniająca Projekty (Eksperci)

21.06.2012

Baza ekspertów

Baza ekspertów powołanych na Listę Ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Pobierz plik

Baza ekspertów została również zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawierającej Centralną bazę ekspertów: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/cbe/strony/glowna.aspx

http://www.mrr.gov.pl zakładka Fundusze Europejskie – centralna baza ekspertów.

Centralna baza ekspertów stanowi zbiór baz ekspertów instytucji zaangażowanych w realizację poszczególnych programów operacyjnych.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć