Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

W 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dzięki temu możemy korzystać z finansowej pomocy Wspólnoty Europejskiej. Najpierw była to pula przyznana na lata 2004-2006, teraz – na lata 2007-2013. Wkrótce otrzymać mamy kolejne miliardy złotych – na lata 2014-2020.

Pieniądze, które Polska otrzymuje z unijnego budżetu, dzielone są w ramach tzw. programów operacyjnych: krajowych i regionalnych. Decyzje o tym, na co wydawane są pieniądze unijne z programów krajowych zapadają na poziomie ministerialnym, natomiast o tym jakie projekty dofinansowywane są z programów regionalnych decydują samorządy województw. Każde z 16 województw w Polsce ma osobny regionalny program operacyjny.

RPO WD, czyli Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, to ponad 5,2 miliarda złotych z Unii Europejskiej tylko dla Dolnego Śląska, do wydania w latach 2007-2013:

 • na rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw – 1,2 mld zł,
 • na zwiększenie dostępności Internetu oraz informatyczne ułatwienia w szkołach, szpitalach i urzędach – 407 mln zł,
 • na budowę dróg oraz wygodną, szybką kolej i komunikację miejską – 1,1 mld zł,
 • na ochronę środowiska: segregację odpadów, budowę kanalizacji i wodociągów oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe – 540 mln zł,
 • na sieci energetyczne, gazowe i ciepłownicze oraz rozwój odnawialnych źródeł energii – 153 mln zł,
 • na wspieranie turystyki i kultury – 455 mln zł,
 • na edukację – od przedszkoli do szkół wyższych – 415 mln zł,
 • na budowę i wyposażenie przychodni i szpitali – 221 mln zł,
 • na odnowienie dolnośląskich miast i miasteczek – 450 mln zł.

Beneficjent RPO WD to każdy, kto otrzymał dofinansowanie z programu regionalnego, np.: firma, gmina, szpital, uczelnia. Na Dolnym Śląsku nasi beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie ponad 1 600 przedsięwzięć. Ich łączna wartość przekracza 7,8 miliarda złotych, z tego ponad 4,2 miliarda złotych to unijne dotacje przekazane za pośrednictwem RPO WD. Ponad 700 inwestycji już się zakończyło. Kilkanaście przykładów na to, jak Dolny Śląsk zmienia się na lepsze dzięki funduszom unijnym, znajdą Państwo w naszym kalendarzu.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej:

 • jak działa RPO WD – pozostań na naszej stronie www.rpo.dolnyslask.pl;
 • na temat dotacji dla przedsiębiorstw – zajrzyj na stronę www.dip.dolnyslask.pl;
 • jak dostać niskooprocentowaną pożyczkę unijną dla firmy – zajrzyj na stronę www.dfp.info.pl;
 • co zmieniło się w Twojej okolicy dzięki pieniądzom z RPO WD – zajrzyj na stronę www.mapa.rpo.dolnyslask.pl.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć