Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska

Promocja projektów

18.06.2015

Promocja i oznakowanie projektów w perspektywie 2014-2020 – wizualizacja – logotypy

Zasady uproszczonej wizualizacji obowiązującej dla RPO WD 2014-2020:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020:

- logotyp Funduszy Europejskich z napisem Program Regionalny

- Unii Europejskiej z napisem zależnym od tego, z jakiego funduszu korzysta beneficjent – albo EFS, albo EFRR, lub – EFSiI (jeżeli korzysta z więcej, niż jednego funduszu)

- logo województwa, czyli herb (Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) zamieszczony na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1291

Wszystkie logotypy muszą być tej samej wielkości!


Zestawienia logotypów obowiązujących dla RPO WD 2014-2020:

 EFRR czarno-biały pdf
 EFRR czarno-biały jpg
 EFRR czarno-biały png


 EFRR kolor pdf
 EFRR kolor jpg
 EFRR kolor png


 EFS czarno-biały pdf
 EFS czarno-biały jpg
 EFS czarno-biały png


 EFS kolor pdf
 EFS kolor jpg
 EFS kolor png


 EFSI czarno-biały pdf
 EFSI czarno-biały jpg


 EFSI kolor pdf
 EFSI kolor jpg 

 

 

Znaki graficzne

Na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO WD powinny znaleźć się obowiązkowo następujące elementy:

 • logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,
 • logo Unii Europejskiej,
 • herb Województwa Dolnośląskiego,
 • informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • informacja o finansowaniu projektu z innych źródeł, jeżeli występują,
 • nazwa inwestycji (może być to nazwa projektu lub inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji).

Zabronione jest:

 • pozbawianie znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji podstawowej (np. stosowania logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego bez podpisu),
 • stosowanie innych kolorów czcionek niż wskazane w Księdze znaku NSS,
 • zmiana, zniekształcanie proporcji znaków graficznych i ich elementów,
 • stosowanie agresywnych lub wielobarwnych teł,
 • używanie skrótów UE, EFRR, NSS i RPO WD.

 

Zobacz też:

Strona internetowa Europejskiego Banku Centralnego - informacja na temat aktualnego kursu wymiany PLN/EUR, który powinni stosować beneficjenci, określając wartości projektuPliki do pobrania

 

Zestawienie znaków RPO WD obowiązujące od 3 lutego 2010 r.

 

Zestawienie znaków RPO WD obowiązujące do 2 lutego 2010 r. (włącznie)


 

Wzór tablicy informacyjnej

 

Wzór tablicy pamiątkowej

 

Wzór plakietki informacyjnej

 

Logo NSS

 

Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

 

Logo Unii Europejskiej

 

Flaga Unii Europejskiej - Zwykła reprodukcja kolorowa

Flaga Unii Europejskiej - Dwukolorowa reprodukcja: biało-niebieska

Flaga Unii Europejskiej - Reprodukcja czarno-biała

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel.  (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax  (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD 

Do tej pory wydaliśmy 

 

 

 

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

 

 

 

 

5 066 080 089  PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć