Regionalny Program Operacyjny
Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Dolnego Śląska
22.03.2017

XXXIII - ostanie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2007-2013

20 marca odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2007-2013, podczas którego Członkowie KM zatwierdzili Sprawozdanie końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013". Obradom przewodniczył Marszałek Cezary Przybylski, a w posiedzeniu wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej - Ioannis Kroustalis oraz Julia Majewska. Ostatnie spotkanie było też okazją do tego, by podziękować Członkom, stałym Zastępcom oraz Obserwatorom za rzetelność i zaangażowanie w prace Komitetu w ostatnich latach.

Komitet Monitorujący został powołany 12 września 2007 r. Pierwsze posiedzenie odbyło się 4 października 2007 r. Pierwotny skład stanowiło 46 osób. Łącznie odbyły się 33 posiedzenia, 25 razy przeprowadzono procedurę w trybie obiegowym i podjęto 113 uchwał.

Prezentacja KM - sprawozdanie końcowe


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie dolnośląskim:
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300
50-411 Wrocław,
Infolinia: 801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
Fax (71) 776 98 41

e-mail: pife@dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Punkty w Regionie
kliknij tutaj

Realizacja RPO WD

Do tej pory wydaliśmy

4 798 249 493 PLN

Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE

5066080089 PLN

Stan na dzień 31.08.2015

Interaktywna mapa projektów RPO WD

Lista beneficjentów

Mapa dotacji UE

Galeria zdjęć