ODWIEDZANA OBECNIE STRONA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013 PRZESTAŁA BYĆ AKTUALIZOWANA OD 1 STYCZNIA 2013 r.

Zapraszamy na NOWĄ STRONĘ: www.rpo.dolnyslask.pl

Znaki graficzne

Na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO WD powinny znaleźć się obowiązkowo następujące elementy:

 • logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,
 • logo Unii Europejskiej,
 • herb Województwa Dolnośląskiego,
 • informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • informacja o finansowaniu projektu z innych źródeł, jeżeli występują,
 • nazwa inwestycji (może być to nazwa projektu lub inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji).

Zabronione jest:

 • pozbawianie znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji podstawowej (np. stosowania logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego bez podpisu),
 • stosowanie innych kolorów czcionek niż wskazane w Księdze znaku NSS,
 • zmiana, zniekształcanie proporcji znaków graficznych i ich elementów,
 • stosowanie agresywnych lub wielobarwnych teł,
 • używanie skrótów UE, EFRR, NSS i RPO WD.
Pliki do pobrania

Zestawienie znaków RPO WDobowiązujące od 3 lutego 2010 r.

Zestawienie znaków RPO WDobowiązujące do2 lutego 2010 r. (włącznie)


Wzór tablicy informacyjnej

Wzór tablicy pamiątkowej

Wzór plakietki informacyjnej

Logo NSS

Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Logo Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej - Zwykła reprodukcja kolorowa

Flaga Unii Europejskiej - Dwukolorowa reprodukcja: biało-niebieska

Flaga Unii Europejskiej - Reprodukcja czarno-biała

Newsletter